Durga Upasana Mantras (From Durga Saptashati) (MP3 CD)

$26
Item Code: ICC085
Specifications:
Purushottam Upadhyay
Dimensions <ahref="http://www.exoticindia.com/search.php3?findsinger=1&
From the CD

1. Avahan & Pratah Prarthana

2. Shankar Priya Bhavani Stuti

3. Sri Tripura Sundari Stotra

4. Sri Bhagawati Ashtakam Stotra

5. Sri Dugapad Uddhar Stotra

6. Sri Mahishasura Mardhini Stotra

7. Mahakali Dhyan Shloka

8. Mahalakshmi Dhyan Shloka

9. Mahasaraswati Dhyan Shloka

10. Devi Kavach

11. Argala Stotra

12. Keelak Stotra

13. Raatri Suktam

14. Sri Devi Atharva Shreesham

15. Akshamalika Poojan

16. Beej Mantra - 1

17. Beej Mantra - 2

18. Mantra Phalshruti

19. Durga Saptashati Nyas

20. Durga Dhyan Shloka

Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy